Toch wel zeer bijzonder werk dat restaureren van oude monumentale gebouwen. De constaterering is dat alle in het verleden aangebrachte verf(coating)lagen over het stuukwerk, de gevels (baksteen) (kalkmortelvoegen), de stuuklagen en de kalkvoegen volledig verspocht hebben. Ergo veel stukken (originele) Leemstuuk zitten los en komen derhalve van de gevel. In het verleden is er ook eerder een restauratie met Cementstuuk gedaan. Zit redelijk vast maar de oude orgiginele Leemstuuk is hieronder niet volledig verwijderd, dus het zit deels overelkaar gesmeerd. Fout. Over de stuuklagen zat aanvankelijk een dunne kalkachtige 1e laag muurverf. Volledig verspocht. Daarna meerdere lagen synthetische hoog/halfglans verf. Zeer afsluitend. Hierover de fout van de vorige eeuw een afsluitende dikke elastische ’surfakote’, baggerdik met de spuit erover aangebracht. Deze sluit de boel volledig en definitief af. Alle vocht erachter heeft nu na al die jaren zijn werk gedaan. En wij gaan dit herstellen. Super klus en vraagt gelukkig veel van je vakkkennis !